Skip to content Skip to footer

Okullarda Psikolojik İlk Yardım

Psikolojik İlk Yardım (PİY) deprem gibi afetlerden etkilenen herkese sunulabilecek akut

müdahalelerdir. Amaç afet durumu ardından kişileri ve toplumu güçlendirmektir, baş etme becerileri geliştirmelerine yardım etmektir. PİY sunan kişi, bireylerin kendi iyileşme becerileri olduğunu bilir ve bu becerileri bulup destekler. PİY profesyonel bir yardım olmadığı için profesyoneller tarafından yapılması gerekmez. 

Okul temelli PİY hizmetlerinde de amaç öğrenci, aile, öğretmen ve diğer  paydaşlard agörülebilecek stresin azaltılmasına, bu hislerin ifade edilmesine, etkili baş etme becerilerinin geliştirilmesine yardımcı olacak kısa müdahaleler uygulamaktır. PİY afet sürerken ya da hemen ardından uygulanabilir ve bu uygulamalar uzun dönemli sorunların önüne geçebilir. Okul temelli PİY yalnızca öğrenciler için değil, aynı zamanda ebeveynler, bakım verenlerve okul personeli içindir. Her bir okul personeli okul temelli PİY’i uygulayabilir ve afet ardından iyileşme sürecine katkı sağlayabilir.

 

PİY hizmeti sunmadan önce okul hakkında daha önce benzer bir olayın yaşanıp yaşanmadığı ve okulun paydaşlarının duygu durumu gibi konularda, öğrenciler hakkında olaya ne kadar maruz kaldıkları, sosyal destekleri ve ailelerle ilişkileri gibi konularda, olay hakkında ise olayın yeri, süresi ve kaç kişinin nasıl etkilendiği gibi konularda bilgi toplanmalıdır.

Psikolojik İlk Yardım sürecinde güvenliği sağlama, acil ihtiyaca sahip kişileri belirleme, ciddi stres tepkileri gösterenleri belirleme, risk grubunda olanları belirleme, temas kurma, dinleme ve sakinleşmelerine yardım etme, ihtiyaç belirleme ve hizmetlere ulaşmalarını sağlama, baş etmeye yardım etme, doğru bilgilere ulaşmalarını sağlama ve bağlantı kurma aşamaları bulunur.